česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » Novinka
08.11.2010

Nový projekt automatizové výroby


IPPD projekt se do Foxconn CZ v Pardubicích stěhuje v souladu se strategií umisťovat zde technicky náročné projekty a využít dostupnost technického zázemí a kvalifikované pracovní síly v regionu.

IPPD projekt se do Foxconn CZ v Pardubicích stěhuje v souladu se strategií umisťovat zde technicky náročné projekty a využít dostupnost technického zázemí a kvalifikované pracovní síly v regionu.

V první fázi byly v Pardubicích instalovány a zprovozňovány kompletační linky, v druhé polovině letošního roku dojde k instalaci celkem tří plnících linek. Jde o unikátní technologie, které jsou zcela odlišné od výrob, které jsou doposud v evropských pobočkách Foxconnu provozovány.

Zkratka IPPD v názvu projektu znamená  Image & Printing Products Division a projekt je dále dělen na oblast PCC – Product Completition Centre a PA - Pen Assembly.

Projekt je výjimečný svou technickou a technologickou vyspělostí výrobního zařízení. Jedná se o plně výrobní a kompletační linky s vysokou mírou automatizace. Všechny hlavní procesy jsou plně automatizované, manuálně probíhá pouze zásobování linky materiálem a odebírání hotových výrobků. Linky jsou osazeny roboty, vysokorychlostními scannery i chytrými kamerami. Například k ladění vysokorychlostních linek je používána vysokorychlostní kamera a následné zpomalené přehrání nafocené sekvence. Výjimečný je rovněž i řídící systém, který byl nově vyvinut Foxconn IT SAP týmem a který zajišťuje materiál management vstupních komponent, výrobní procesy i outbound aktivity. Ve všech fázích udržuje například plnou sledovatelnost výrobních šarží, kontrolu expirace (doby použitelnosti) vstupních dílů i hotových produktů a obsahuje mnoho dalších funkcionalit, které jsou naším zákazníkem vyžadovány.

Důraz klademe rovněž na budování preventivního systému, který by předcházel nepředvídaným výpadkům produkce. V porovnání s asemblážními linkami, které jsou nyní v Pardubicích provozovány a u nichž je produkční výkon okolo 100 ks za hodinu, u našich produktů to je 100 ks za minutu, tedy 6000 ks za hodinu u pomalejších linek, u vysokorychlostních je to více než dvojnásobek. Z tohoto je zřejmé, že každý déletrvající nepředvídaný výpadek by měl za následek významný dopad na našeho zákazníka. Systematická péče o takováto technicky vyspělá výrobní zařízení vyžaduje implementaci systému TPM a nezbytností je rovněž softwarové řešení pro řízení a podporu údržby – zde bude IPPD divize průkopníkem v rámci Foxconn CZ.

V rámci celosvětové skupiny Foxconn jsme první divizí, kde je PCC část projektu spouštěna a je našim závazkem být úspěšní.


NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.