česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » KONTAKTY » Podněty » Đề xuất

Bulgaria Mongolia Poland Romania Russia English Vietnam

Những đề xuất

Với sự hỗ trợ của trang này chúng tôi mong các bạn sẽ gửi đến những câu hỏi, những gợi ý, đề xuất và những ý kiến phản hồi, mà các bạn có trong việc liên quan đến những công việc của các bạn đối với công ty của nhóm Foxconn. Không lệ thuộc vào việc, là các bạn có phải là công nhân của công ty nhóm Foxconn hay bạn là công nhân từ nhà cung cấp nào đó của chúng ta, những thông tin do bạn cung cấp sẽ được sử dụng vào việc tìm và sửa những thiếu sót và đảm bảo những điều kiện làm việc công bằng dành cho tất cả mọi người.

Bằng cách này chúng tôi mong các bạn, sẽ cùng chúng tôi cài đặt một hệ thống phòng chống các tình huống vấn đềvà sự đối sử không công bằng sao cho tốt nhất và điều đó sẽ không thể thực hiện được  nếu không có sự tham gia trực tiếp của các bạn. Đúng vậy, các bạn có quyền cho những đề xuất, những ý kiến phản hồi và những khiều nại gửi thẳng tới người đại diện cho những người công nhân từ các các tổ chức phòng ban hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan, nhưng trong khi đó sẽ dẫn đến việc kéo dài thời gian cho việc tìm những giải quyết tình huống của bạn. Cho nên các bạn hãy quay sang trực tiếp tới chúng tôi  bằng tờ đơn dưới  đây hoặc trên podnet@foxconn.cz.

Những đề xuất của các bạn có thể gửi đến nặc danh hoặc cùng với thông tin liên hệ của các  bạn. Điều đó phụ thuộc vào các bạn. Nếu như các bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên hệ của mình, chúng tôi có thể sau đó thông tin về tình trạng giải quyết đề xuất của bạn và đồng thời cũng làm giảm nhẹ công việc cho chúng tôi khi xác minh. Nếu như các bạn không muốn, trong quá trình xác minh có xuất hiện tên của bạn, thì bạn hãy nêu điều đó vào trong đề xuất.

Tại sao chúng tôi mời cả những người công nhân từ những nhà cung cấp của chúng ta? Trong năm 2004 chúng tôi đã đưa ra chương trình S.E.R., mà nó có liên quan đến những công việc của những nhà cung cấp của chúng ta. Chúng ta cũng yêu cầu từ phía những nhà cung cấp của chúng ta thực hiện những yêu cầu cũng giống như chúng ta và chúng ta đã đảm bảo làm sao, để những người công nhân có những điều kiện làm việc tốt nhất không chỉ để cho công nhân của chúng ta mà còn cho công nhân của những nhà cung cấp.

Chúng tôi xin cám ơn.

Những đề xuất:

Họ tên:
Email:
điện thoại:
địa chỉ:
Đối tượng của sáng kiến ​​của bạn:*
Lời nhận xét của bạn:*
phụ lục:
* - các trường được yêu cầu
website

Hãy viết lại các ký tự từ hình ảnh

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

<< <  Stránka 2 z 10  > >>

Účast na soutěži INTEL ISEF 2019 v USA nebo studijní cesta do Francie byly hlavní ceny Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, jejíž krajské kolo se konalo 8. a 9. března 2018 ve Výstavním centru IDEON v Pardubicích. Společnost Foxconn je už tradičně generálním partnerem této soutěže a letos tomu nebylo jinak.

Minulý víkend proběhl zatím nejúspěšnější ročník projektu Hrajeme spolu za Pardubice, tentokrát již s pořadovým číslem IV. Během odpoledního programu vyslechli diváci koncert Komorní filharmonie Pardubice a zpěvačky Dashy a poté mohli zhlédnout utkání nejvyšší české basketbalové ligy mezi týmy BK JIP Pardubice a BK Olomoucko. Netradiční spojení basketbalu s vážnou hudbou zafungovalo i letos. Do pardubické Tipsport areny dorazilo téměř 6 tisíc návštěvníků, díky kterým padl divácký rekord nejen akce samotné, jednalo se zároveň o historicky nejvyšší návštěvu utkání NBL. Akce, kterou jako generální partner zaštítila společnost Foxconn, měla také charitativní podtext. Vybralo se téměř 60 tisíc korun, které putovaly na konto osmiletého Adámka z Pardubic.