česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » PRO DODAVATELE » Objednávky

Objednávky

Purchase Orders

Vážení obchodní partneři / Dear business partners,

v návaznosti na organizační změny v rámci naší společnosti tímto zveřejňujeme aktuální seznam schvalovatelů objednávek. / Following the organizational changes within our company, we hereby announce the up-to-date list of PO Approvers.

Pouze osoby uvedené v seznamu níže jsou oprávněny k autorizaci objednávek za společnosti skupiny Foxconn (*). / Only the persons entered in the list below are entitled to authorize purchase orders (PO) on behalf of Foxconn Group entities (*).

Seznam schvalovatelů objednávek platný od 1. ledna 2020: / List of the PO Approvers valid from January 1, 2020:

 1. Anton Petr
 2. Antonín Jan
 3. Bachorik Tomáš
 4. Bartízal Pavel
 5. Batelka Michal
 6. Cerman Radek
 7. Dušková Zuzana
 8. Heltzel Alan
 9. Hlína Tomáš
 10. Horváth Juraj
 11. Keown Allan
 12. Kliková Renáta
 13. Kožený Pavel
 14. Kubišta Aleš
 15. Kulíšek Čestmír
 16. Maillot Loic
 17. Maries Jasques
 18. Mckenna Stephen
 19. Monaghan Nicky
 20. Opočenský Jiří
 21. Papakiriakos Jiří
 22. Paulus Pavel
 23. Radl Martin
 24. Stehlík Petr
 25. Stulák Marian
 26. Svobodová Radka


Objednávky nepodepsané či podepsané osobou v tomto seznamu neuvedenou považujte prosím za neautorizované v důsledku nedopatření, popř. překročení oprávnění dané osoby ve smyslu ustanovení § 431 občanského zákoníku. Pokud takovou neautorizovanou objednávku obdržíte, nepřihlížejte k ní a bezodkladně nás prosím kontaktujte. / Please consider any purchase orders unsigned or signed by a person not entered in the list above as unauthorized due to an error or excess of authorization of such person under Section 431 of the Civil Code. Should you receive such unauthorized order, ignore it and please contact us immediately.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně objednávek se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy orders@foxconn.cz Žádáme vás a doporučujeme využít této možnosti v případě jakýchkoli pochybností. / Should you have any question regarding purchase orders, please do not hesitate to contact us via e-mail orders@foxconn.cz We would like to ask you and recommend you to use this possibility in case of any doubts.

 

(*) Společnosti skupiny Foxconn: / Foxconn Group entities:

FOXCONN CZ s.r.o., IČO: 25938002;

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., IČO: 25965361;

GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO: 27524850;

Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., IČO: 04390962;

Foxconn Technology CZ s.r.o., IČO: 27516032;

TradeDX s.r.o., IČO: 05861551;

VaultDX s.r.o., IČO: 04345461;

Foxconn 4Tech s.r.o., IČO: 04352416;

Foxconn DRC s.r.o., IČO: 04352475;

Občanský zákoníkem se rozumí zák. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. / The Civil Code shall mean Act. No. 89/2012 Coll., as amended.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

<< <  Stránka 10 z 10

Chcete nám sdělit námět na zlepšení či jste se ve Foxconnu či u některého z našich dodavatelů setkali s něčím co Vás trápí? Obraťte se na nás pomocí našeho kontaktního formuláře, který naleznete v sekci Kontakty nebo nám informaci pošlete na podnet@foxconn.cz, více informací naleznete zde.